Impressum

Medusa Restaurants, a.s.
Súťažná 3, 821 08 Bratislava
IČO: 35 849 592
IČ DPH: SK2020239463
Zap. v reg.: OR Mestského súdu Bratislava III
Vložka číslo 7686/B oddiel: Sa
Číslo účtu: 2621520868/1100
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2152 0868
BIC: (SWIFT) TATRSKBXXXX